HƯỚNG DẪN TẠO DỊCH VỤ LIVE STREAM

Create by admin on July 19, 2018

 

I. Khởi tạo

- Để khởi tạo dịch vụ Storage và VOD​,bạn truy cập vào Portal CDN theo đường dẫn: https://portal.vncdn.vn/

- Ở giao diện chính, bạn nhấn nút Create -> Live Stream

- Sau đó sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Live Stream Name: tên nhận diện Live Stream của bạn
 • Approved: ​bạn hãy tích vào ô này để kích hoạt dịch vụ
 • Enable log download:​tích vào ô này để bật chức năng tải log access
 • Custom Publish Token:​tùy chỉnh token dùng để Push Live Stream

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn hãy nhấn nút Save​và đợi khoảng 10 phút để hệ thống khởi tạo dịch vụ

- Khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để bạn Push Live Stream

- Có 2 URL để bạn Push Live stream, 1 đường dẫn chính và 1 đường dẫn phụ

- Phần Stream Name (Key), bạn có 2 lựa chọn

 • SBR:​push live stream với 1 bitrate duy nhất
 • MBR:​push live stream với nhiều bitrate

- Với MBR, bạn hãy thay đổi %i​trong phần Stream Name thành số luồng của bạn, ví dụ bạn push 4 luồng với 4 bitrate khác nhau, bạn đổi %i​thành 4

- Bạn có thể lấy link theo từng chuẩn Streaming ở phần Preview SBR (MBR)

 

II. Sử dụng Policy để giới hạn người truy cập

- Trong mục Policies, để giới hạn người truy cập, bạn chọn Add Policy

- Ở khung popup, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Policy Name:​tên nhận dạng Policy
 • GEO Restriction:​quốc gia có thể xem nội dung của bạn
 • IP Restriction:​IP/dải IP có thể xem nội dung của bạn
 • Authentication Methods:​phương thức xác thực, có 3 tùy chọn là Allow, Deny và Nếu bạn chọn Allow, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền ở trên sẽ được truy cập, ngược lại nếu bạn chọn Deny, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền sẽ không truy cập được. Với Token, thì người truy cập phải truyền thêm 1 token vào link để xác thực

- Sau đó bạn có thể nhấn nút Save​và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

III. Theo dõi lưu lượng sử dụng và thống kê

- Để xem lưu lượng sử dụng, bạn nhấn vào mục Analytics

 

- Ở mục này, bạn có thể xem được những thống kê:

 • Network Overview:​tổng hợp lưu lượng sử dụng, lượt request, số người truy cập, vị trí địa lí và đường link phổ biến
 • Traffic Stats:​thống kê lưu lượng traffic theo thời gian thực
 • User Agent:​thống kê người dùng dựa trên User Agent
 • Performance:​thống kê tỷ lệ Cache Hit

- Để lựa chọn khoảng thời gian cho thống kê, bạn nhấn vào nút Period​ở góc phải

IV. Tải log access từ hệ thống

- Khi khởi tạo dịch vụ, nếu bạn có tích vào ô Enable log download​,thì sau 24h bạn có thể tải log access thông qua mục Logs

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved