HƯỚNG DẪN TẠO DỊCH VỤ WEB ACCELERATOR

Create by admin on July 19, 2018

I. Khởi tạo

- Để khởi tạo dịch vụ Website Acceleration​,bạn truy cập vào Portal CDN theo đường dẫn: https://portal.vncdn.vn/

- Ở giao diện chính, bạn nhấn nút Create -> Website Acceleration

- Sau đó sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Domain Name:​là tên miền bạn sử dụng cho CDN, tên miền này sẽ CNAME về địa chỉ là vncdn.vn
 • Origin Domain Name: ​là địa chỉ máy chủ gốc của bạn, có thể là tên miền website hoặc địa chỉ IP
 • Approved: ​bạn hãy tích vào ô này để kích hoạt dịch vụ
 • Enable log download:​tích vào ô này để bật chức năng tải log access
 • Enable streaming?:​tích vào ô này để bật tính năng thống kê Streaming

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn hãy nhấn nút Save​và đợi khoảng 10 phút để hệ thống khởi tạo dịch vụ

- Để sử dụng CDN, bạn cần tạo bản ghi CNAME cho địa chỉ Domain Name mà bạn đã tạo về địa chỉ vncdn.vn

- Để tích hợp CDN vào website, bạn cần câp nhật lại những đường link static trên website của mình, ví dụ:

 • Website của bạn đang có đường link hình ảnh là: com/hinh-anh.jpg
 • Bạn cần thay đổi thành: <domain-name>​/hinh-anh.jpg
 • <domain-name>chính là Domain name mà bạn đã tạo trên Portal

 

II.Sử dụng Policy để cấu hình Caching

- Mặc định CDN sẽ không Cache những đường link có query string​hoặc ở máy chủ gốc gán Header:no-cache

- Để cấu hình Cache ở phía CDN, bạn vào mục Policies​trên Portal

- Sau đó bạn nhấn vào nút Add Policy

- Sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Policy Name:​tên để nhận diện Policy, bạn có thể đặt là static_cache
 • TTL (Time To Live): ​thời gian CDN giữ cache, khi hết thời gian này, CDN sẽ lấy lại content từ máy chủ gốc. Đơn vị là giây, bạn có thể để là 86400
 • Ignore origin server no-cache:​tích vào ô này để loại bỏ các cấu hình Cache ở Origin, bao gồm: Cache-Control, Authorization, Set-Cookie, Expires và Pragma
 • Ignore client no-cache:​tích vào ô này để loại bỏ header: no- cache​của client
 • Ignore query string:​tích vào ô này để CDN cache những đường link có chứa query string

- Sau đó bạn có thể nhấn nút Save​và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

 

III. Sử dụng Policy để giới hạn người truy cập

- Trong mục Policies, để giới hạn người truy cập, bạn chọn Add Policy

- Ở khung popup, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Policy Name:​tên nhận dạng Policy
 • GEO Restriction:​quốc gia có thể xem nội dung của bạn
 • IP Restriction:​IP/dải IP có thể xem nội dung của bạn
 • Authentication Methods:​phương thức xác thực, có 3 tùy chọn là Allow, Deny và Nếu bạn chọn Allow, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền ở trên sẽ được truy cập, ngược lại nếu bạn chọn Deny, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền sẽ không truy cập được. Với Token, thì người truy cập phải truyền thêm 1 token vào link để xác thực

- Sau đó bạn có thể nhấn nút Save​và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

 

IV. Theo dõi lưu lượng sử dụng và thống kê

- Để xem lưu lượng sử dụng, bạn nhấn vào mục Analytics

- Ở mục này, bạn có thể xem được những thống kê:

 • Network Overview:​tổng hợp lưu lượng sử dụng, lượt request, số người truy cập, vị trí địa lí và đường link phổ biến
 • Traffic Stats:​thống kê lưu lượng traffic theo thời gian thực
 • User Agent:​thống kê người dùng dựa trên User Agent
 • Performance:​thống kê tỷ lệ Cache Hit

- Để lựa chọn khoảng thời gian cho thống kê, bạn nhấn vào nút Period​ở góc phải


V. Tải log access từ hệ thống

- Khi khởi tạo dịch vụ, nếu bạn có tích vào ô Enable log download​,thì sau 24h bạn có thể tải log access thông qua mục Logs

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved