Cách trỏ Domain quốc tế mua từ VNETWORK

Create by admin on 12/06/2019

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BẢN GHI DNS

  1. Đăng nhập trang quản lý tên miền:

Đường dẫn: https://domain.vnetwork.vn

User email: abcef@example.com

Mật Khẩu: *************

Select Option: Customer

  1. Chọn danh sách tên miền hiện có:

Menu Manage Orders   à List/Search Orders

  1. Click chọn domain cần cấu hình:
  2. 4. Sau khi vào cấu hình domain màn hình như bên dưới

Kéo phần bên trái xuống dưới cùng – click chọn Manage DNS (Hoặc Control F tìm từ này trong trang web)

  1. Click vào Manage DNS – 01 window popup mở ra để bạn cấu hình DNS Record cho domain của bạn:

Từ đây bạn muốn thêm/xóa/sửa Record loại gì thì click chọn button của từng loại record đó rồi mình thao tác:

               Thêm mới record:

Muốn sửa hoăc xóa record có sẵn – click vào record đó để đến phần cho phép xóa hoặc sửa:

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved