Đăng nhập SECUMAIL trên Outlook 2016

Create by admin on 10/11/2017

Bước 1. Truy cập vào cài đặt SECU-MAIL để cấu hình thiết lập POP3.

Bước 2. Mở Outlook 2016 và nhấn File và chọn Add Account.

Bước 3. Nhập thông tin tài khoản ( có dạng: username@yourdomain) và chọn “Let me set up my account manually” giống hình.

Bước 4. Chọn POP

Bước 5. Nhập thông tin máy chủ và cấu hình thông số giống hình.

Lưu ý: Incomming mail server và Outgoing mail server : chúng ta điền theo dạng mail.domain Ví dụ domain của bạn là vnetwork.vn thì ở 2 mục này bạn điền mail.vnetwork.vn

Bước 6. Nhập passwork của user. Và nhấn “Connect”.

Và ta được kết quả sau khi đăng nhập thành công.

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved