Domain Alias

Create by on 10/07/2017

    Domain Aliasing hay Domain stacking, dùng để tạo thêm một tên miền khác với tên miền chính nhưng IP thì được trỏ về IP của tên miền chính. Ví dụ, nếu như bạn có một tên miền là www.example.com, bạn có thể đăng ký thêm một tên miền khác, ví dụ là www.example.net và nó sẽ được trỏ về tên miền chính. Ý nghĩa ở đây là, người dùng internet muốn đi đến tên miền www.example.net sẽ được chuyển về www.example.com. Điều này có lợi khi bạn không sử dụng domain chính vì các lý do như tên miền hết hạn hay không thể truy cập để thay đổi DNS,...
    Một Domain Alias gồm có

  1. Vùng DNS riêng
  2. Bản ghi DNS
  3. Dịch vụ mail
  4. Create Domain Alias

    Ở đây mình sử dụng cPanel. Giả sử bạn có một domain (Nếu bạn chưa có thì bạn phải tạo một domain sau đó sử dụng "Add Domain" trên cPanel), bạn đăng nhập vào cPanel và giao diện sẽ như hình sau:


   

    Tiếp theo bạn tìm đến Domains --> Aliases.


   

    Bây giờ, bạn điền tên Alias cần tạo và click Add Domain. Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa, thêm, xóa Alias Domain.

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved