Hướng dẫn cài đặt dịch vụ FTP trên CentOS

Create by on 11/05/2017

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại. Tại FTP, bạn sẽ có quyền quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên host ngoại trừ database. Tất cả các gói host bạn mua có hỗ trợ control panel cPanel, DirectAdmin,…đều hỗ trợ sẵn FTP qua cổng kết nối 21.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt dịch vụ VSFTP để kết nối FTP đến máy chủ.

Để cài đặt VSFTP lên CentOS bạn dùng lệnh sau

yum -y install vsftpd

install vsftp

Tiếp theo ta sẽ cấu hình dịch vụ vsftp. Mở file /etc/vsftpd/vsftpd.conf và tìm

anonymous_enable=YES và sửa thành anonymous_enable=NO

config vsftp

- Tìm
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
sửa thành
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES

config vsftp

- Tìm
#ls_recurse_enable=YES và sửa thành ls_recurse_enable=YES

config vsftp 3

- Tìm
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
sửa thành
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

config vsftp

- Thêm 2 dòng sau xuống cuối cùng
local_root=public_html
use_localtime=YES

Tạo thêm file chroot_list trong thư mục /etc/vsftp

touch /etc/vsftpd/chroot_list

Khởi động dịch vụ VSFTP:

service vsftpd start
chkconfig vsftpd on

start service vsftp

Cuối cùng, tôi sẽ dùng chương trình Filezilla để thử kết nối FTP đến máy chủ. Để kết nối FTP đến máy chủ bạn có thể kết nối thông qua IP hoặc thông qua tên miền. Ở đây tôi sẽ tạo thêm 1 record là ftp.vnetwork.vn và thử kết nối qua tên miền này

test vsftp

Lưu ý là trong bài này tôi test với user root. Để đảm bảo an toàn thì bạn nên tạo 1 user khác và cho phép user này FTP vào máy chủ.

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved