Hướng dẫn thiết lập tài khoản SECUMAIL trên Outlook 2013

Create by on 23/09/2017

** Trong bài viết này sử dụng phiên bản Outlook 2013, các phiên bản khác chúng ta thao tác tương tự

Các bước thực hiện như sau :

Ở gia diện của Outlook, chúng ta chọn File -> Add Account để thêm tài khoản mới

 

 

Tiếp theo, chúng ta chọn Manual setup or additional types và chọn Next

 

 

Chọn POP or IMAP và chọn Next

 

 

Tiếp theo chúng ta cần điền các thông tin tài khoản, mật khẩu và server

 

 

Các thông tin ở mục này chúng ta điền như sau :

  • Your Name : thông tin hiển thị trên Outlook, chúng ta có thể điền tùy ý
  • Email Address : nhập địa chỉ email cần kết nối
  • Account Type : chọn POP3
  • Incomming mail server và Out goin mail server : chúng ta điền theo dạng mail.domain
    Ví dụ domain của bạn là vnetwork.vn thì ở 2 mục này bạn điền mail.vnetwork.vn
  • User Name : nhập địa chỉ email cần kết nối (điền giống với mục Email Address ở trên)
  • Password : nhập mật khẩu hiện tại của email

Sau đó chọn More Settings ...

Hệ thống sẽ hiện ra 1 cửa sổ mới với tên Internet E-mail Settings, tại tab Outgoing Server, chúng ta tick chọn vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication

 

 

Tiếp theo, ở tab Advanced chúng ta chỉnh sửa các thông tin port của server. Hệ thống SECUMAIL sử dụng incomming port là 110 và outgoing port là 587

Sau khi chỉnh sửa xong click chọn OK

 

 

Ở cửa sổ Add Account ta chọn Next, hệ thống sẽ hiện ra 1 cửa sổ mới là Test Account Settings, nếu bạn thấy thông báo như hình sau thì tức là mọi cấu hình đều đúng, trường hợp báo lỗi thì bạn vui lòng kiểm tra lại các cấu hình DNS của domaain và username, password của tài khoản email.

 

Sau đó chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt

 

 

Để Outlook có thể đồng bộ tất cả email về máy thì chúng ta cần đăng nhập vào trang quản lý SECUMAIL -> Option -> ở mục External Setting chọn Set POP3 -> ở mục Set Update Period chúng ta tick chọn Update All E-mail

 

 

Vậy là chúng ta đã có thể quản lý và gửi nhận SECUMAIL ngay trên Outlook được rồi

 

 

 

 

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved