Hướng dẫn verify domain quốc tế khi đăng ký tại VNETWORK

Create by admin on 09/07/2019

Theo quy định của ICANN, mỗi tên miền sau khi đăng ký thành công cần phải xác thực tên miền.

Một email bằng tiếng anh gửi tới email chủ thể trên whois, ( inbox or spam ) trong email có cung cấp 1 đường dẫn xác nhận và đường dẫn chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký. Quý khách vui lòng xác nhận trước thời gian trên.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách không xác nhận Tên miền sẽ bị suspend

Tiêu đề mail:  IMPORTANT! Verify your contact information for domain

Nội dung email cụ thể như sau:

Ngay khi verify thành công, tên miền sẽ được active sau khoảng thời gian 30 phút

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved