Sub-domain là gì ?

Create by on 17/06/2017

Sub-domain - hay còn gọi là tên miền phụ - là  tên miền mở rộng từ tên miền  chính (main-domain) . Ví dụ :

 

Như ví dụ trên, chúng ta có thể thấy vnetwork.vn là phần domain chính và rack.vnetwork.vn là tên miền mở rộng.

Mỗi domain sẽ được phép tạo vô số tên miền phụ. Tuy nhiên cũng phải lưu ý về cấu hình nơi đặt website, một số hosting sẽ giới hạn số lượng sub-domain có thể tạo cho các tài khoản.

 

** Một số người nhầm lẫn www là một dạng khác của domain. Tuy nhiên www cũng chỉ là một sub-domain, có nghĩa là www.vnetwork.vn cũng là sub-domain của vnetwork.vn mà thôi.

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved