Vòng đời của tên miền quốc tế

Create by on 28/02/2017

Hàng ngàn tên miền được đăng ký và ngưng hoạt động mỗi ngày. Đối với những người quan tâm đến việc mua một tên miền, bạn phải hiểu một vòng đời điển hình của bất kỳ tên miền nào vì nó là điều quan trọng nhất đối với một tên miền. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những gì xảy ra giữa đăng ký và chấm dứt hoạt động của một tên miền quốc tế.

Tên miền có sẵn

Trong bất kỳ vòng đời tên miền, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sẵn có của nó. Ở đây, các tên miền có sẵn và chưa được đăng ký bởi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Những tên miền có sẵn cho đăng ký trong thời hạn 1-10 năm.

Thời gian đăng ký

Tên miền sẽ được kích hoạt và đăng ký trong thời hạn bạn đã thực hiện thanh toán. Sau khi đăng ký, nhà đăng ký nên giữ nó trong một thời gian tối thiểu 60 ngày, sau đó nó có thể được chuyển giao cho nhà đăng ký khác nếu cần thiết. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ nó trong một thời gian dài, bạn cần phải gia hạn tên miền. Phần lớn các nhà đăng ký sẽ thông báo cho bạn biết trước trước khi tên miền hết hạn.

Thời gian đã hết hạn

Trong trường hợp bạn không làm mới tên miền trước khi nó hết hạn, tên miền sẽ bị xóa. Tất cả các dịch vụ liên quan đến tên miền sau đó sẽ bị kết thúc. Trong thực tế, tên miền không thể được chuyển giao cho công ty đăng ký khác, trừ khi nó được gia hạn. Sau khi hết hạn, tên miền vào một thời kỳ đợi - gọi là Grace Period -  có thể kéo dài lên đến 30 đến 45 ngày tùy thuộc vào phần mở rộng và đăng ký. Đây là khoảng thời gian khi bạn có thể gia hạn tên miền mà không cần phải trả tiền phạt (nếu không bán đấu giá). Tuy nhiên, nếu nó vẫn không được gia hạn trong giai đoạn này, các tên miền sẽ đi vào thời gian ân hạn.

Thời gian ân hạn

Vào cuối thời kỳ hết hạn, tên miền vào một khoảng thời gian ân hạn là 30 ngày. Trong giai đoạn này, hầu hết các nhà đăng ký xóa tất cả các thông tin về tên miền. Tên miền bị lấy lại vì vậy rất tốn kém để phục hồi trở lại. Hầu hết các nhà đăng ký tính phí một lần trong thời gian này để đòi lại tên miền.

Thời gian chờ xóa

Nếu tên miền này vẫn không được gia hạn trong thời gian ân hạn thì sau đó nó đi vào giai đoạn chờ xóa. Giai đoạn này kéo dài trong 5 ngày, sau đó các tên miền bị xóa và sẵn sàng để tổ chức/cá nhân khác đăng ký.

Đã xóa và  chờ tái hoạt động

Tên miền sẽ bị xóa và sẵn sàng cho bất cứ ai đăng ký. Để tránh tên miền của bạn khỏi bị xóa, điều tốt nhất là làm mới nó sớm nhất có thể.

BẠN CẦN HỖ TRỢ ? GỌI NGAY CHO HOTLINE HỖ TRỢ 24/7 CỦA CHÚNG TÔI (028) 7306 8789

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Vnetwork có nghĩa là đồng ý

với Thỏa Thuận Sử DụngChính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Copyright @ 2015 Vnetwork Trading & Service Co.,Ltd All Rights Rerserved